Кубчето на Блум – как да прилагаме тази педагогическа техника

За американският педагог и психолог Бенджамин Блум обикновено се говори, като за автор на известната „Таксономия на учебните цели“ тази забележителна система за алгоритмизация работата на педагога е изложена в неговата книга „Стабилност и изменение на на човешките характери“ и „Класификация на образователните цели“.
Малко познати са оригиналните подходи и педагогически техники на Бенджамин Блум. Един от тях е „Кубчето на Блум“. На всяка страна от кубчето е написани насоки:
·         прочети
·         обясни
·         кажи;
·         предложи
·         измисли;
·         направи.
Учителят или ученикът хвърля кубчето. След което ученикът формулира въпрос към изучавания учебен материал в тази насока, която е написана върху видимата страна на кубчето.
Лесно е да се забележи, че въпросите изцяло съответстват на основните идеи на американския педагог и психолог.
Б. Блум смята, че една от основните задачи на училището е свързано с обучението за решаване на проблеми, с които учениците ще се срещнат в своя живот извън училище.
Това е свързано с умението да използва на практика получените знания в училище в много широк кръг от проблеми.
Един от главните принципи на оценяването е то да бъде ефективен инструмент в ръцете на учителя. Кубчето на Блум е ефективна практика както при обучението на учениците да решават проблеми, така и при оценяването на резултатите от обучението.
Няколко идеи за реализиране на педагогическата техника:
Например: на въпроса започващ с думата „Кажи …“ съответства репродуктивното ниво, т.е. простото възпроизвеждане на знанието.
Въпросите, започващи с думата „Защо …“ „съответства така нареченото процесуално знание. В този случай ученикът е длъжен да търси причинно-следствените връзки, да описва процесите, които се случват.
Отговаряйки на въпроса „Обясни …“ ученикът използва понятния и принципи от урока в нова ситуация, прилага овладените знания, закони и теории в конкретна практическа ситуация, демонстрира правилно Приложение на методите или принципите на практика.
Въпросите „Предложи …“, „Измисли …“, „Създай …“ са свързани с активната мисловна дейност на ученика.
Той открива скритите / неявни / връзки, анализира приликите и разликите между фактите и търси причинно следствените връзки, анализира, оценява значимостта и важността на информацията, използва знанията придобити по различните учебни предмети. Прави изводи на базата на наличните данни.
Възможни са два начина за използване на метода:
– Учителят задава въпросите;
– Ученикът формулира въпроси и посочва кой да отговори.
Важно е да се отбележи, че не е толкова лесно, да се отговори на въпросите от репродуктивен характер, но още по-трудно е да се формулират такива въпроси.
Доста сложно е да се формулират въпроси за търсене на причинно-следствените връзки.
Най-сложно е формулирането на въпроси-задачи, започващи с думите: „Предложи …“, „Измисли …“, „Направи …“, следователно учителят е длъжен да оценява по различен начин труда на учениците по създаването на въпроси-задачи.
Методът „Кубчето на Блум“ може да се използва както самостоятелно, така и в контекста на „Техниките за четене с разбиране“.

Преводът е мой.
Оригинал: http://didaktor.ru/kubik-bluma-kak-priyom-pedagogicheskoj-texniki/

Адаптиран вариант за картонено кубче

%d0%ba%d1%83%d0%b1-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bb%d1%83%d0%bc

Благодаря, че посетихте моя блог!

Създаване на тестове, викторини и проучвания в Microsoft Forms 

Microsoft Forms е нова част от Office 365 за образованието, която позволява на учителите и учениците бързо и лесно да създават персонализирани викторини, проучвания, анкети, регистрации и др. Когато създадете форма, можете да поканите и други да отговори на въпросите в нея, използвайки всеки уеб браузър, дори и на мобилни устройства. Когато учителят получи резултатите от отговорите на своите ученици, можете да използвате вградените в анализ данни, за да се оцени отговора на всеки ученик. Удобство е, че данните, като резултати от теста, могат лесно да бъдат изнесени в Excel за допълнителен анализ или пресяване.

Създаване на формуляр или викторина с въпроси в Microsoft Forms става доста лесно и бързо. Бързо се задават и  настройките и споделянето на формуляра. Проверката на резултатите също е в няколко лесни стъпки.

Стъпка 1: Влезте в профила си и да се създаде нова анкета форма или викторина.

Стъпка 2: Регулиране на настройките за вашата форма.

Стъпка 3: Изпратете форма на другите.

Стъпка 4: Проверете резултатите си форма.

В Microsoft Forms има възможност за добавяне на изображения, както в заглавието, така и при всеки от въпросите. Можете да промените размера на изображенията или да изтриете вече вмъкнато изображение. Е може и да добавите и видео, ако имате подходящо.

Освен това можете да вмъкнете Microsoft Forms в Sway, като поставите кода за вграждане за тази форма във вашия Sway. Когато учениците отварят презентацията , те ще прочетат текста или ще проучват съдържанието и защо пък да не отговорят и  на въпросите, за да имате обратна връзка, как вашите ученици са възприели съдържанието.

За да вградите форма в Sway

Стъпка 1: Копирайте кода за вграждане.1

Стъпка 2: Отворете си Sway. Отиди Sway.com и влезте в нея.

Стъпка 3: Отворете Sway, който искате да добавите вашата форма.

Стъпка 4: От горното навигационно меню, изберете: карти .

Стъпка 5: В прозореца „Карти“ щракнете върху „Постави“ .

Стъпка 6: Поставете кода за вграждане, който сте копирали в стъпка 1.

Стъпка 7: Кликнете Preview в Sway, за да видите как си форма изглежда на място в Sway.

 

Повече информация за работата в Microsoft Forms можете да намерите:

https://support.office.com/en-us/article/What-is-Microsoft-Forms-6b391205-523c-45d2-b53a-fc10b22017c8

Ето няколко формуляра, които аз създадох:

Събиране и изваждане на многоцифрени числа

Съществително име

Жизнени процеси при растенията и животните

Древното наследство в нашите земи

 

                                         Благодаря, че посетихте моя блог!

Нагледността в обучението

Нагледност се изразява в обогатяването и разширяването на сетивния опит на учениците, в уточняването на сетивните им представи и развитието на наблюдателността. Според психолозите нагледността обхваща всички видове възприятия. Нагледността осигурява връзка между конкретното и абстрактното и съдейства за развитието на абстрактното мислене. Така сетивното възприемане от учениците на отделните признаци води към формирането на съответни понятия.

Нагледността в урока по Човекът и природата води до по –добро и активно възприемане на учебния материал. Преди години с децата рисувахме в тетрадките, но днешните деца искат нещата да се случват бързо и да изглеждат добре. Затова и реших да потърся из Интернет подходящи илюстрации на учебното съдържание, които учениците да залепят в тетрадките си, да надписват и оцветяват. Огромни ресурси открих в сайта https://www.pinterest.com

В моя канал съм събрала материали по различните учебни предмети.

В тази публикация ще споделя част от задачите, който съм адаптирала за моята работа по темата жизнени процеси.

Жизнен цикъл при растенията

Жизнен цикъл при животните, които снасят яйца

Жизнен цикъл при животните, които раждат малките си

Занимателни пъзели за жизнен цикъл може да намерите ТУК Забавни са и са много красиви.

 Благодаря Ви, че посетихте моя блог!

Линията на времето

Един от инструментите, които използвам, за да помогна на учениците да запомнят, кое кога се е случило е линия на времето. Чертаем я в тетрадките, обсъждаме я в учебника, но на децата им е по-интересно да я подреждат с телефоните. Какво да се прави – дигитално поколение… Аз отдавна използвам приложението http://learningapps.org . Харесва ми и доста разнообразява урочната работа. Използвам го както за диференциране на работата, так и за индивидуални задачи към по-бързо справящите се ученици.

С линията на времето учителя бързо може да провери знанията на учениците за предходния урок или да затвърди новия материал в края на часа. За децата е приятно и те го приемат добре. А защо не и за домашна работа 😉 Всъщност учителите са креативни и могат да намерят още приложения, нали?!

Ето няколко такива упражнения:

http://LearningApps.org/2955996

http://LearningApps.org/2955945

http://LearningApps.org/2955904

                                                                 Благодаря, че посетихте моя блог!

 

Слънчева система

Всяко дете мечтае за необятния Космос. В часовете по Човекът и природата в IV клас учениците за първи път започват изучаването на Космоса. Любопитството на децата към темата се разпалва още повече.

Затова и аз с удоволствие се подготвих за тази тема. Тук ще споделя материалите , които съм подготвила, защото децата истински се забавляваха и се надпреварваха да откриват факти. Урокът, който подготвех е бинарен. в него се преплитат знанията от Човекът и природата и Математика. Като добавим и използването на интерактивната дъска, купонът беше истински (така децата определиха часа).

Портфолиото на урока с вградени ресурси:%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d1%84%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba

Допълнителни забавни упражнения за телефон или таблет:

QR Code       QR Code         QR Code

QR Code          QR Code

http://LearningApps.org/1167945

http://LearningApps.org/display?v=poins9efc16

Благодаря на Марто! http://LearningApps.org/2111186

Благодаря на Руми Тунева! http://LearningApps.org/942500

http://LearningApps.org/2761901

Планините на България

Планините на България. Една тема от съдържанието по Човекът и обществото, която смятам, че е много подходяща за изследователска работа. Ето моето предложение за лапбук, а всеки може да го дообогати по свое желание.лапбук – планини

За тези, които искат да си направят и лапбук за България – България – лапбук

 Благодаря, че бяхте тук!

Български народни приказки

Още едно предложение за lapbook – темата е за часа по извънкласно четене. Правенето на тези забавни папки ми допада много, а часовете по извънкласно четене са от любимите ми. Дано утре се забавляваме и с децата;) Български народни приказки-лапбук

Благодаря, че посетихте моя блог!